Bị mất và tìm thấy

Truy cập liên kết google bên dưới được cập nhật thường xuyên với tất cả các vật phẩm trong Lost and Found của chúng tôi! Vui lòng kiểm tra nó thường xuyên để biết các mục của học sinh của bạn. Khi bạn tìm thấy một món đồ thuộc về học sinh của mình, hãy liên hệ với giáo viên của họ để nhận nó.

Nhấp vào ĐÂY để xem các mục bị mất và tìm thấy

Cảm ơn bạn đã dán nhãn các mặt hàng để chúng có thể dễ dàng được trả lại cho chủ sở hữu của chúng. Nó giúp giữ cho các vật phẩm bị mất ở mức tối thiểu. Chúng tôi sẽ quyên góp các mặt hàng không có người nhận thường xuyên hơn trong suốt cả năm để giữ cho nó dễ quản lý hơn.