THUẬN LỢI

VANTAGE là chương trình học chuyên môn nâng cao của trường trung học Minnetonka. Thông qua học tập trải nghiệm, học sinh được tiếp xúc với một ví dụ sôi động về sự đổi mới trong giáo dục hiện đại. VANTAGE cung cấp một cách độc đáo cho học sinh trung học để áp dụng nội dung khóa học của họ trong môi trường thực tế. Học sinh giải quyết các vấn đề xác thực thông qua các bài tập dựa trên dự án. Họ được kết hợp với một người cố vấn trực tiếp trong năm, tham dự các chuyến thăm thực địa và tổ chức các giảng viên khách mời thường xuyên, tất cả trong khi đáp ứng các yêu cầu tín chỉ học tập nghiêm ngặt.

VANTAGE cung cấp mười khu vực trọng tâm hoặc "sợi".

 1. Phân tích kinh doanh
 2. Thiết kế + Marketing
 3. Kinh doanh toàn cầu
 4. Tính bền vững toàn cầu
 5. Khoa học sức khỏe
 1. Quan hệ quốc tế
 2. Truyền thông đa phương tiện 
 3. Chính sách công
 4. Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (UX)
 5. Giáo dục VANTAGE

Thông qua trải nghiệm VANTAGE, học sinh phát triển một bộ kỹ năng sống quan trọng được thiết kế để thúc đẩy thành công trên bất kỳ con đường nào:

 • Làm việc theo nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Truyền thông hiệu quả
 • Lãnh đạo
 • Chuyên nghiệp
   

Ghi: Khi sinh viên đăng ký một khóa học VANTAGE tại Skyward, họ sẽ tự động được đăng ký vào tất cả các khóa học liên quan.

Danh sách khóa học

Phân tích kinh doanh (VANTAGE)

Khóa học: #V100
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 2.0

 • AP Statistics (tín chỉ toán học 1.0 - có trọng số)
 • IB Business Management SL hoặc HL (tín chỉ tự chọn kinh doanh 1.0 - có trọng số)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến kinh doanh và thống kê toàn cầu. Những sinh viên đã học VANTAGE Business Analytics hoặc IB Business SL tại MHS không đủ điều kiện cho Global Business.

Khóa học này dạy cho sinh viên quá trình phân tích dữ liệu lớn và khám phá thông tin mới để hỗ trợ ra quyết định quản lý trong thế giới kinh doanh.

Đọc thêm Về Phân tích Kinh doanh (VANTAGE)
Thiết kế + Marketing (VANTAGE)

Khóa học: #V104
Các lớp được cung cấp: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Tín dụng MHS: 2.0

 • CIS Creative Problem Solving (Tín chỉ nghệ thuật 1.0 - có trọng số) 
 • Tiếp thị I & II (tín chỉ tự chọn kinh doanh 1.0)

Tín chỉ Cao đẳng: 3.0

 • Giải quyết vấn đề sáng tạo CIS (3.0 tín chỉ CIS University of Minnesota)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến tiếp thị và thiết kế đồ họa.

Trong khóa học này, sinh viên sẽ tìm hiểu tất cả về những gì cần thiết để thành công trong lĩnh vực thiết kế và tiếp thị. Họ sẽ làm chủ phần mềm thiết kế đồ họa, bố cục và ứng dụng trình bày, và sản xuất công việc cho môi trường in ấn và trực tuyến. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc tiếp thị ảnh hưởng đến hiệu suất trên thị trường.

Đọc thêm Về Thiết kế + Tiếp thị (VANTAGE)
Kinh doanh toàn cầu (VANTAGE)

Khóa học: #V102
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 3.0

 • AP Microeconomics (1.0 tín chỉ nghiên cứu xã hội - có trọng số)
 • AP Seminar (tín chỉ tiếng Anh 1.0 - có trọng số)
 • IB Business Management SL (Tín chỉ tự chọn kinh doanh 1.0 - có trọng số)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến kinh doanh. Những sinh viên đã học VANTAGE Business Analytics hoặc IB Business SL tại MHS không đủ điều kiện cho Global Business.

Chuỗi VANTAGE này tạo cơ hội cho sinh viên khám phá các khái niệm kinh doanh toàn cầu đa dạng thông qua lăng kính toàn cầu. Học sinh sử dụng tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp trong khi giải quyết các môn học đầy thách thức về kinh tế, tiếng Anh và kinh doanh.

Đọc thêm Kinh doanh toàn cầu (VANTAGE)
Phát triển bền vững toàn cầu (VANTAGE)

Khóa học: #V300
Các lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 2.0

 • AP Environmental Science (tín chỉ tự chọn khoa học 1.0 - có trọng số)
 • Nghiên cứu toàn cầu và kinh tế (tín chỉ nghiên cứu xã hội 1.0)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến môi trường và tính bền vững. Học sinh phải hoàn thành tín chỉ sinh học hoặc đồng thời ghi danh vào Sinh học (Sinh học G, AP Biology hoặc IB Biology).

Khóa học trải nghiệm này gặp gỡ sinh viên tại giao điểm của khoa học, thực phẩm, tính bền vững và kinh tế. Học sinh làm việc trên các dự án thực tế khi họ đi sâu vào thực tiễn bền vững.

Đọc thêm Về tính bền vững toàn cầu (VANTAGE)
Khoa học sức khỏe (VANTAGE)

Khóa học: #V200
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 2.25

 • AP Psychology (1.0 tín chỉ nghiên cứu xã hội - có trọng số)
 • Human Anatomy and Physiology I (tín chỉ khoa học tự chọn 1.0)
 • Khoa học Y tế (.25 tín chỉ tự chọn khoa học) - Sinh viên chọn giữa các tùy chọn khóa học Trợ lý Điều dưỡng đã Đăng ký (NAR) hoặc Người ứng cứu y tế khẩn cấp (EMR).

Điều kiện tiên quyết: Khoa học vật lý và đại số; quan tâm đến khoa học sức khỏe; Hóa học được khuyến khích mạnh mẽ. Những sinh viên đã hoàn thành Giải phẫu và Sinh lý học Con người I tại MHS KHÔNG đủ điều kiện cho chuỗi này.

Khám phá nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua các môn học, thăm trang web, hướng dẫn khách và các dự án. Được chứng nhận là Trợ lý Điều dưỡng đã đăng ký hoặc Đáp ứng y tế khẩn cấp.

Đọc thêm Khoa học Sức khỏe (VANTAGE)
Quan hệ quốc tế

Khóa học: #V800
Lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Tín dụng MHS: 2.0

 • IB Global Politics SL* (1.0 tín chỉ nghiên cứu xã hội - có trọng số)
 • CIS College Writing (1.0 tín chỉ tiếng Anh - trọng số)

Tín chỉ đại học: 4.0

 • CIS College Writing (4.0 tín chỉ University of Minnesota Duluth)

* Đây là một khóa học tự chọn nghiên cứu xã hội kéo dài một năm có thể được áp dụng cho tín chỉ nghiên cứu xã hội lớp 12 bắt buộc.
** Học sinh đã hoàn thành IB Global Politics bằng tiếng Tây Ban Nha KHÔNG đủ điều kiện cho chuỗi này.

Quan hệ quốc tế là một khóa học giới thiệu về chính trị quốc tế và mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ thống chính trị toàn cầu. Mục tiêu bao quát của khóa học này là để sinh viên tham gia phê bình với các quan điểm đa dạng và đối lập để hiểu rõ hơn về thế giới đang thay đổi và vai trò của họ với tư cách là công dân.

ĐọC Thêm về Quan hệ Quốc tế (VANTAGE)
Truyền thông Đa phương tiện (VANTAGE) - Trước đây là Báo chí Kỹ thuật số

Khóa học: #V600
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 2.0

 • Sản xuất video (tín chỉ nghệ thuật 1.0)
 • Báo chí kỹ thuật số và nghiên cứu điều tra (tín chỉ tiếng Anh 1.0)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến phương tiện truyền thông kỹ thuật số và kể những câu chuyện quan trọng

Học sinh tìm hiểu về sản xuất video báo chí bằng cách làm việc trên một loạt các dự án bao gồm viết hồi ký, thông báo dịch vụ công cộng, video quảng cáo cho các tổ chức bên ngoài và podcast.

ĐọC Thêm về Truyền thông Đa phương tiện (VANTAGE) - Trước đây là Báo chí Kỹ thuật số
Tòa nhà Capitol

Khóa học: #V700
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Tín dụng MHS: 2.0

 • AP Seminar (tín chỉ tiếng Anh 1.0 - có trọng số)
 • Khoa học chính trị CIS 1001: Dân chủ Mỹ trong một thế giới đang thay đổi (1.0 Tín chỉ nghiên cứu xã hội - có trọng số)

Tín chỉ cao đẳng: 4.0

 • Khoa học chính trị CIS 1001: Dân chủ Mỹ trong một thế giới đang thay đổi (4.0 Đại học Minnesota tín dụng)

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến cách xây dựng chính sách công.

Chuỗi VANTAGE này tạo cơ hội cho sinh viên khám phá thế giới xây dựng chính sách công thông qua các môn học, dự án, cố vấn, hướng dẫn của khách và thăm thực địa. Sinh viên sử dụng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề để đánh giá các câu hỏi chính sách công phức tạp đồng thời giải quyết các môn học đầy thách thức về tiếng Anh và nghiên cứu xã hội. 

Đọc thêm Chính sách công (VANTAGE)
Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) (VANTAGE)

Khóa học: #V500
(Các) lớp được cung cấp: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Điểm Uy Tín: 2.0

 • AP Computer Science Principles (Tín chỉ tự chọn khoa học máy tính 1.0 - có trọng số)
 • Thiết kế giao diện kỹ thuật số (tín dụng nghệ thuật 1.0) 

Điều kiện tiên quyết: Quan tâm đến cách các ứng dụng và trang web được thiết kế và phát triển.

Phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, đổi mới và thiết kế lấy con người làm trung tâm. Thiết kế và phát triển các ứng dụng và trang web dành cho thiết bị di động thông qua trải nghiệm VANTAGE.

Đọc thêm Về Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (UX) (VANTAGE)
Giáo dục VANTAGE (VANTAGE)

Khóa học: #V400
Các lớp được cung cấp: Lớp 11, Lớp 12
Tín dụng MHS: 2.0

 • CIS Public Speaking (tín chỉ tiếng Anh 1.0 - có trọng số) CIS
 • Khám phá nghề giảng dạy (tín chỉ tự chọn 1.0 FACS - có trọng số)

Tín chỉ Cao đẳng: 5.0 

 • CIS Nói trước đám đông (3.0 Tín chỉ của Đại học Minnesota)
 • CIS Khám phá Nghề giảng dạy (2.0 tín chỉ Tín chỉ của Đại học Minnesota)

Điều kiện tiên quyết: Khóa học này dành cho bất kỳ sinh viên nào đã từng nghĩ đến việc trở thành một giáo viên. Nó cung cấp một cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực giảng dạy như một cuộc khám phá nghề nghiệp.

Sinh viên sẽ điều tra tất cả các khía cạnh của nghề giáo dục bao gồm giảng dạy, vai trò bán chuyên nghiệp và quản lý giáo dục.

Đọc thêm Về Giáo dục VANTAGE (VANTAGE)
Sinh viên VANTAGE gặp gỡ cố vấn