Về trường học của chúng tôi


Tiểu học Clear Springs: Một nơi tuyệt vời để học hỏi và phát triển.

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của trường tiểu học Clear Springs. Các nhân viên, học sinh và gia đình tuyệt vời tại Clear Springs làm cho trường học của chúng tôi trở thành một nơi tuyệt vời để học hỏi và phát triển.

Chúng tôi tự hào về truyền thống phong phú của sự xuất sắc tại trường của chúng tôi và chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm. Mục tiêu của chúng tôi cho Clear Springs là phục vụ nhu cầu xã hội, cảm xúc và học tập của mỗi học sinh.