Về trường của chúng tôi

Minnetonka Middle School East là một trường trung học thứ 6 qua lớp 8 nằm ở Minnetonka, Minnesota. Chúng tôi là một phần của khu học chánh Minnetonka công #276. Trường công quận Minnetonka phục vụ các cộng đồng Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Vịnh Tonka, Victoria và Woodland. Chúng tôi nằm 8 dặm về phía tây của Minneapolis, Minnesota.

MME

Người nhận giải thưởng của tổng thống

Tìm hiểu thêmLiên hệ

Lượng khán giả: 952-401-5155


Văn phòng y tế: 952-401-5210

Văn phòng chính: 952-401-5200
Văn phòng chính Fax: 952-401-5268
Hồ sơ/phòng y tế Fax: 952-401-5214
Giao thông vận tải: (MyStop)

Minnetonka trường trung học phía đông
17000 Lake Street mở rộng
Minnetonka, MN 55345

Chỉ dẫn đường: Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 2,5 dặm; rẽ về phía Bắc (phải) trên đường Cty 101; tại đèn dừng thứ 2, rẽ phải vào Lake Street Extension. Minnetonka trường trung học sẽ được ở bên trái của bạn.