Nhân viên xã hội

Công nhân xã hội tại Minnetonka Middle School East chịu trách nhiệm cho sinh viên với một kế hoạch giáo dục cá nhân. Các trách nhiệm khác bao gồm:

  • Phối hợp MHS peer Mentor Program
  • Truyền thông và tư vấn với nhân viên và phụ huynh về nhu cầu cá nhân của học sinh
  • Can thiệp khủng hoảng
  • Chuyên gia hỗ trợ sinh viên
  • Truyền thông và tư vấn với nhân viên và phụ huynh về nhu cầu cá nhân

Người nhận giải thưởng của tổng thống

Tìm hiểu thêm


Liên hệ

Nguyen
Nhân viên xã hội của MME
katie.klemme@minnetonkaschools.org
952-401-5200

Bob Goodale
Nhân viên tiếp cận thanh thiếu niên
bob.goodale@minnetonkaschools.org