Tham dự

Theo luật tiểu bang Minnesota, trẻ em phải đi học thường xuyên. Nếu con bạn sẽ đến muộn hoặc ra ngoài trong ngày do bệnh tật, kỳ nghỉ hoặc bất kỳ lý do nào khác, hãy gọi cho văn phòng đi học của con bạn càng sớm càng tốt. Đường dây nóng tham dự và Truy cập trực tuyến Skyward có sẵn 24 giờ một ngày.

  • Nêu rõ tên, giáo viên và lý do chậm trễ hoặc vắng mặt của trẻ. Vui lòng bao gồm thời gian vắng mặt nếu biết.
  • Điều rất quan trọng là nếu con bạn đến trường muộn, chúng sẽ đến văn phòng để kiểm tra và nhận thẻ.
  • Vui lòng luôn kiểm tra tại văn phòng nếu bạn đang đến thăm trường.

Người nhận giải thưởng học thuật tổng thống

Liên hệ

Giờ làm việc tại quầy làm việc
8 giờ .m. - 4 giờ chiều.m.

Để báo cáo sự vắng mặt, hãy gọi
952-401-5155

Diane Jelle, Trợ lý Văn phòng
952-401-5209


Tài nguyên