Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Lượng khán giả: 952-401-5604

Văn phòng Y tế: 952-401-5610
Văn phòng chính: 952-401-5600
Giao thông vận tải: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ làm văn phòng: 7 giờ sáng-4:30 chiều
  • Lớp K-5:8:40 a.m.-3:20 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của Hwy 494 và Minnetonka Boulevard, mất Minnetonka Boulevard Tây 2,4 dặm; Trường tiểu học Groveland sẽ ở bên phải của bạn.

Trường tiểu học Groveland
17310 Minnetonka Boulevard
Minnetonka, MN 55345