Văn phòng trường học

Những con số quan trọng

Khán giả: 952-401-5604

Văn phòng Y tế: 952-401-5610
Văn phòng chính: 952-401-5600
Di chuyển: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ hành chính: 7 giờ sáng-4:30 chiều
  • Lớp K-5: 8:40 sáng - 3:20 chiều

Học sinh bên ngoài giờ ra chơi với giáo viên

Hướng dẫn

Từ giao lộ của Hwy 494 và Đại lộ Minnetonka, đi theo Đại lộ Minnetonka về phía tây 2,4 dặm; Trường Tiểu Học Groveland sẽ ở bên phải của quý vị.

Trường tiểu học Groveland
17310 Đại lộ Minnetonka
Minnetonka, MN 55345