La Copa Minnetonka

La Copa 2020 đã bị hủy bỏ. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy bạn trong 2021!

La Copa là gì?

La Copa Minnetonka là một cộng đồng thu thập kỷ niệm ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng! Thưởng thức một trận đấu bóng đá, vui chơi, nếm thử thực phẩm Tây Ban Nha và xem cuộc diễu hành cờ của các quốc gia nơi Tây Ban Nha được nói. La Copa Minnetonka là một sự kiện hợp tác với Tonka United, trường công lập Minnetonka và Minnesota United FC.

Nó giá bao nhiêu?

Sự kiện này là miễn phí cho tất cả.

Ai đã mời?

Sự kiện này được mở cho tất cả các gia đình Minnetonka và trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Khi nào và ở đâu?

TBD

Sự kiện nổi bật

  • TBD
MN UFC biểu tượng
La Copa logo
Biểu trưng Tonka United