Tin tức trường học

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2021

Khi bạn nghĩ về sự xuất sắc trong Khu học chánh công lập Minnetonka, có ai xuất hiện trong tâm trí không? Một giáo viên? Một nhân viên? Một para? Một tình nguyện viên trong các trường học? Cho dù bạn là phụ huynh, học sinh, nhân viên hoặc thành viên cộng đồng, bạn có cơ hội đề cử người đó cho Giải thưởng Xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm của Trường Minnetonka.

Các hạng mục giải thưởng bao gồm:

  • Giải thưởng Bradley G. Board cho sự xuất sắc trong giáo dục tiểu học
  • Giải thưởng Tưởng niệm Charlie Parnell cho sự xuất sắc trong giáo dục đặc biệt
  • Giải thưởng Nhân viên Minnetonka cho sự xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm
  • Giải thưởng Minnetonka cho sự xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm trong giảng dạy
  • Giải thưởng Minnetonka cho trẻ em làm trung tâm xuất sắc trong giảng dạy E-learners (giải thưởng mới năm nay!)
  • Giải thưởng đồng đội cho sự hợp tác lấy trẻ em làm trung tâm
  • Giải tưởng niệm Joyce Gustafson

Những người được vinh danh giải thưởng, được lựa chọn trong số các đề cử của một ủy ban những người được vinh danh giải thưởng trong quá khứ, sẽ được công nhận tại Lễ trao giải thưởng xuất sắc hàng năm của Học khu vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Vui lòng dành một vài phút để tìm hiểu thêm về các hạng mục giải thưởng và để công nhận một giáo viên, nhân viên trường học hoặc thành viên cộng đồng vì sự cống hiến và tác động của họ.

Các đề cử được mở cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2021 tại www.minnetonkaschools.org/celebrate.

Xem những người chiến thắng trong quá khứ và tìm hiểu thêm

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên

Trụ

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2021

Cho dù bạn là phụ huynh, học sinh, nhân viên hoặc thành viên cộng đồng, bạn có cơ hội đề cử người đó cho Giải thưởng Xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm của Trường Minnetonka.

Kỷ niệm Tuần lễ đánh giá cao paraprofessional

Paraprofessionals là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của học sinh ở trường. Tuần này, hãy chắc chắn cảm ơn các chuyên gia của bạn vì sự cống hiến đáng kinh ngạc của họ để tạo ra những trải nghiệm học tập tích cực cho học sinh trên toàn Học khu!