Tin tức trường học

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2021

Khi bạn nghĩ về sự xuất sắc trong Khu Học Chánh Công Minnetonka, có một người nghĩ đến không? Một giáo viên? Một nhân viên? Một para? Một tình nguyện viên trong trường học? Cho dù bạn là phụ huynh, học sinh, nhân viên hoặc thành viên cộng đồng, bạn có cơ hội đề cử người đó cho Giải thưởng Xuất sắc do trẻ em làm trung tâm của trường Minnetonka.

Các hạng mục giải thưởng bao gồm:

  • Bradley G. Ban giải thưởng xuất sắc trong giáo dục tiểu học
  • Giải tưởng niệm Charlie Parnell cho sự xuất sắc trong giáo dục đặc biệt
  • Giải thưởng nhân viên Minnetonka cho trẻ em làm trung tâm xuất sắc
  • Giải Minnetonka cho trẻ em làm trung tâm xuất sắc trong giảng dạy
  • Giải thưởng Minnetonka cho trẻ em làm trung tâm xuất sắc trong giảng dạy E-learners (giải thưởng mới trong năm nay!)
  • Giải thưởng nhóm cho hợp tác tập trung vào trẻ em
  • Giải tưởng niệm Joyce Gustafson

Những người được vinh danh giải thưởng, được lựa chọn trong số các đề cử của một ủy ban vinh danh giải thưởng trong quá khứ, sẽ được công nhận tại Lễ trao giải Thưởng Xuất sắc hàng năm của Học khu vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Vui lòng dành một chút thời gian để tìm hiểu thêm về các hạng mục giải thưởng và ghi nhận một giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc thành viên cộng đồng vì sự cống hiến và tác động của họ.

Các đề cử được mở đến hết ngày 7 tháng 3 năm 2021 www.minnetonkaschools.org/celebrate.

Xem những người chiến thắng trong quá khứ và tìm hiểu thêm

Chia sẻ lên Facebookchia sẻ lênTwitterchia sẻ vớiGoogle +chiasẻ để LinkedIn chia sẻ vớiPinterestchia sẻ để in emailTrang này

Bài

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2021

Cho dù bạn là phụ huynh, học sinh, nhân viên hoặc thành viên cộng đồng, bạn có cơ hội đề cử người đó cho Giải thưởng Xuất sắc do trẻ em làm trung tâm của trường Minnetonka.

Kỷ niệm Tuần lễ tri ân Paraprofessional

Paraprofessionals là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của học sinh ở trường. Tuần này, hãy chắc chắn cảm ơn paraprofessionals của bạn cho sự cống hiến đáng kinh ngạc của họ để tạo ra những kinh nghiệm học tập tích cực cho học sinh xung quanh học khu!