Bố mẹ

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên

Phụ huynh là đối tác có giá trị tại Trường Tiểu học Groveland, đóng vai trò quan trọng ở nhà và ở trường. Chúng tôi may mắn có một cộng đồng chia sẻ thời gian và tài năng của họ với sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh tham gia vào trường học của chúng tôi theo cách phù hợp với thời gian của bạn và khai thác tài năng của bạn.