Chương trình giảng dạy

Tất cả các lớp học Mẫu giáo đều có môi trường văn học phong phú, nơi học sinh được đắm mình trong các bài hát, bài hát, sách lớn, nhận thức ngữ âm, trung tâm đọc viết và các hoạt động viết xây dựng nền tảng vững chắc cho việc biết chữ sớm. Chúng tôi tập trung vào cả phát triển ngôn ngữ nói và viết.

Nền tảng của sự xuất sắc

Chương trình giảng dạy Mẫu giáo nâng cao của chúng tôi mở rộng cơ hội cho các thí nghiệm khoa học thực hành, khái niệm kỹ thuật ban đầu, công nghệ và nghệ thuật. Các nghiên cứu xã hội theo chủ đề, các đơn vị khoa học và y tế cung cấp các cơ hội thúc đẩy sự an toàn, ra quyết định và quyền công dân toàn cầu.

Chương trình giảng dạy toán học dạy các khái niệm toán học nền tảng ở cấp độ cụ thể trước và sau đó chuyển học sinh sang cấp độ trừu tượng. Công việc hàng ngày với các tài liệu thực hành và thao tác toán học cung cấp cho trẻ cơ hội học tập và áp dụng các khái niệm liên quan đến ý nghĩa số, mẫu và tính toán.

Là một phần của chương trình giảng dạy mã hóa máy tính K-5 của chúng tôi, trẻ mẫu giáo sẽ sử dụng các công cụ thực hành, dựa trên đồ họa, như robot có thể lập trình và ứng dụng iPad, để bắt đầu học các kỹ năng lập trình máy tính cơ bản một cách thú vị và hấp dẫn.

Kỹ thuật giảng dạy sáng tạo

Chúng tôi tập trung vào 21st Century Fluencies thông qua học tập kinh nghiệm bắt đầu từ Mẫu giáo, khi học sinh nuôi dưỡng sự sáng tạo, hợp tác và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các bài học bổ sung giới thiệu phương tiện truyền thông, điều tra thông tin và công dân kỹ thuật số toàn cầu.

Thúc đẩy sự phát triển thể chất và xã hội, trẻ em thường xuyên tham gia vào các hoạt động vui chơi nhóm nhỏ, tích cực, do trẻ khởi xướng và các hoạt động lựa chọn độc lập trong môi trường nuôi dưỡng.

Bởi vì trẻ mẫu giáo thể hiện một loạt các khả năng, hướng dẫn đọc, viết và toán được phân biệt thông qua nhóm nhỏ, hướng dẫn có hướng dẫn. Đồng thời, các thói quen trong lớp học, chẳng hạn như lịch hàng ngày, thời gian lựa chọn và cuộc họp buổi sáng có hiệu quả xây dựng một cộng đồng lớp học thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Trẻ hào hứng học tập đi dọc hành lang trường Minnetonka

Liên hệ Kế toán Sinh viên

Họ của học sinh A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Họ của học sinh M-Z:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Giờ hành chính
8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Số fax: 952-401-5092

Địa chỉ gửi thư:
Đăng ký học sinh trường Minnetonka
5621 Quận Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*Xin lưu ý, để lên lịch tham quan, bạn có thể gọi trực tiếp cho trường quan tâm hoặc điền vào mẫu đơn tham quan của chúng tôi.