Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về cách VANTAGE hoạt động. Xem phần Hỏi &Đáp của chúng tôi bên dưới để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Địa điểm

VANTAGE East (Trụ sở chính)
4350 Đường Baker
Minnetonka MN 55343
952-224-0380

VANTAGE Tây
18707 Đại lộ Excelsior cũ
Minnetonka, MN 55345

Gác xép
Trường trung học Minnetonka
18301 MN-7
Minnetonka, MN 55345

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Roger Andre
Giám đốc điều hành VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
Điều phối viên Chương trình VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org