Địa điểm

VANTAGE East (Trụ sở chính)
4350 Đường Baker
Minnetonka MN 55343 (Minnetonka MN 55343)
952-224-0380

Phía Tây VANTAGE
18707 Cũ Excelsior Blvd
Minnetonka, MN 55345

Gác xép
Trường trung học Minnetonka
Số máy bay 18301 MN-7
Minnetonka, MN 55345

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Không rõ
Giám đốc VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Huong
Chương trình VANTAGE chiến lược gia
stephanie.lolich@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
Điều phối viên chương trình VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org


Đăng ký nhận BẢN TIN VANTAGE

Đăng ký với địa chỉ email của bạn để nhận tin tức và cập nhật VANTAGE.