Biểu tượng Tham gia
Hãy sẵn sàng để được truyền cảm hứng - và học hỏi từ - thế hệ tiếp theo.  Bạn sẽ cảm thấy tự tin rằng thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng để làm những điều tuyệt vời.

Mỗi năm có hơn 1.000 chuyên gia đóng góp thời gian cho chương trình VANTAGE.  Những chuyên gia này sẽ khuyên bạn nên tham gia - bởi vì kết nối với GenZ rất thú vị và bổ ích. 


Xem báo cáo KARE 11 về trải nghiệm VANTAGE và công việc của họ với Best Buy

Video Mua tốt nhất

Đối với Best Buy, sinh viên VANTAGE đã phân tích dữ liệu.  Thông qua đó, họ tìm ra cách để công ty trở nên hiệu quả hơn ...

- Tim Meester, Đối tác dự án VANTAGE, Best Buy

Có bốn cách để cộng đồng kết nối với VANTAGE

Tìm hiểu về việc trở thành:

  1. Mentor
  2. Đối tác dự án
  3. Giảng viên khách mời
  4. Máy chủ lưu trữ truy cập trang web