Biểu tượng Tham gia
Hãy sẵn sàng để được truyền cảm hứng bởi - và học hỏi từ - thế hệ tiếp theo.  Bạn sẽ để lại cảm giác tự tin rằng thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng để làm những điều tuyệt vời.

Mỗi năm có hơn 1.000 chuyên gia đóng góp thời gian cho chương trình VANTAGE.  Những chuyên gia này sẽ cho bạn biết tham gia - bởi vì kết nối với GenZ là thú vị và bổ ích. 


Có bốn cách cộng đồng kết nối với VANTAGE

Tìm hiểu về việc trở thành:

  1. Mentor
  2. Đối tác dự án
  3. Giảng viên khách mời
  4. Máy chủ truy cập trang web