Biểu tượng Tham gia

Thường thì cách tốt nhất để hiểu một cái gì đó là nhìn thấy nó.

Người tổ chức chuyến thăm trang web cho phép nhảy vọt trong sự hiểu biết bằng cách cho sinh viên VANTAGE thấy thế giới của họ.  Nếu bạn sẵn sàng tiếp đón chúng tôi, chúng tôi rất muốn ghé qua.Học cách làm ThRough
 

Đang tải từ Vimeo...

Chuyến thăm của chúng tôi đến Trung tâm Mô phỏng Trẻ em là điểm nổi bật trong trải nghiệm VANTAGE của tôi.

- Sara, Sinh viên Khoa học Sức khỏe