Biểu tượng Tham gia

Thường thì cách tốt nhất để hiểu một cái gì đó là nhìn thấy nó.

Máy chủ truy cập trang web cho phép những bước nhảy vọt trong sự hiểu biết bằng cách cho sinh viên VANTAGE thấy thế giới của họ.  Nếu bạn sẵn sàng tiếp đón chúng tôi, chúng tôi rất muốn ghé qua.Tìm hiểu ThRough Doing
 

Sinh viên VANTAGE tại một chuyến thăm trang web.


Học sinh từ Khoa học Sức khỏe ghé thăm Trung tâm Mô phỏng Trẻ em Minnesota.

 

Chuyến thăm của chúng tôi đến Trung tâm mô phỏng trẻ em là điểm nổi bật trong trải nghiệm VANTAGE của tôi.

- Sara, Sinh viên Khoa học Sức khỏe