biểu tượng sinh viên

Sinh viên làm việc trong các dự án quan trọng cho các tổ chức bên ngoài, quản lý mối quan hệ cố vấn, học hỏi từ các giảng viên khách mời chuyên nghiệp và khám phá thế giới chuyên nghiệp thông qua các chuyến thăm trang web.

Tôi đã xây dựng khả năng lãnh đạo của mình vì tôi đã tìm ra cách thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người và khuyến khích họ làm những gì thúc đẩy họ.


Chuyên nghiệp
Đang tải từ Vimeo...
Giao tiếp
Đang tải từ Vimeo...
Làm việc nhóm
Đang tải từ Vimeo...
Lãnh đạo
Đang tải từ Vimeo...
Giải quyết vấn đề
Đang tải từ Vimeo...
Tác động lớn nhất
Đang tải từ Vimeo...


95%

cựu sinh viên VANTAGE cho biết VANTAGE đã giúp họ phát triển sự tự tin về khả năng thành công của mình

94%

sinh viên VANTAGE nói RẰNG VANTAGE đang chuẩn bị tốt cho tương lai

98%

của học sinh VANTAGE nói rằng VANTAGE đã giúp họ học cách cộng tác với các nhóm