Tin tức trường học & Winds bản tin lưu trữ

Nhấp vào liên kết dưới đây để đọc phiên bản hiện tại và quá khứ của bản tin The Winds. Các bản tin được xuất bản mỗi thứ tư lúc 02:00

Đọc thêm

Triển lãm nghệ thuật Deephaven Goes Virtual

Triển lãm nghệ thuật mùa xuân là một truyền thống tiểu học Deephaven. Khi nó không thể xảy ra trong người trong năm nay, nghệ thuật giáo viên Reid Anderson và cha mẹ tình nguyện Marta Chou quyết định đưa nó trực tuyến.

2020 Celebration của Excellence

Tham gia với chúng tôi để có một đặc biệt 2020 Celebration của Excellence Awards chương trình, tôn vinh nhân viên, giáo viên và tình nguyện viên cộng đồng. Các sự kiện, mà sẽ được tổ chức hầu như, diễn ra vào lúc 7:00 ngày thứ năm tháng 5 14.

Deephaven sinh viên tham gia mô phỏng đảo Ellis

Trong tháng mười hai, học sinh lớp ba tại Deephaven tiểu học biết về lịch sử của nhập cư vào Hoa Kỳ và về những lý do khác nhau những người nhập cư đã chọn để rời khỏi nhà của họ.