Về trường của chúng tôi

Minnetonka Middle School West là một trung học thứ 6 thông qua lớp 8 nằm ở Excelsior, Minnesota. Chúng tôi là một phần của khu học chánh Minnetonka công #276. Trường công quận Minnetonka phục vụ các cộng đồng Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Vịnh Tonka, Victoria và Woodland. Chúng tôi có vị trí một vài dặm về phía tây của Minneapolis, Minnesota.

Trong phần này

MMW

Liên hệ

Lượng khán giả: 952-401-5310

Văn phòng y tế: 952-401-5350

Văn phòng chính: 952-401-5300

Minnetonka trung học phía tây
6421 hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331