Sự kiện

 

Giáo dục cộng đồng Minnetonka tổ chức nhiều sự kiện mỗi năm. Hàng ngàn người tham gia đến từ vùng địa phương của chúng tôi và từ khu vực tàu điện ngầm. Ngoài ra, các sự kiện Firecracker và tour de Tonka có kháng cáo trên toàn quốc. Tay đua năm ngoái và runners đến từ 30 kỳ cho hai sự kiện. Trong trường hợp của tour de Tonka, chỉ trong 15 năm tay đua đã tham gia từ 42 kỳ.

Fall de Tonka logo

Mùa thu de Tonka
Một sự kiện mới được tổ chức vào mùa thu năm 2020

Tonka Thanh niên Triathlon Logo

Tonka thanh niên triathlon
Thứ bảy, tháng năm 1, 2021

Firecracker_logo_in_red_circleSMALL

pháo nổ chạy
Chủ nhật, ngày 04 tháng bảy năm 2021

Chạy bùn Tonka

Minnewashta bùn chạy
Nhận lầy lội vào tháng Bảy tại Minnewashta Regional Park

 
TDT biểu tượng

 

Tour de Tonka
Thứ bảy 7 tháng 8, 2021

Tour de Tonka tay đua