Lễ kỷ niệm dịch vụ

Lễ kỷ niệm dịch vụ hàng năm vinh danh học sinh, phụ huynh và các thành viên cộng đồng Minnetonka đã giành được Giải thưởng Dịch vụ Tình nguyện của Tổng thống Bằng Đồng, Bạc hoặc Vàng.

Ngoài ra, chúng tôi công nhận học sinh trường trung học Minnetonka đã nhận được Thư Varsity trong Dịch vụ Cộng đồng trong năm qua.

Lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 13, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Mùa thu vừa qua, chúng tôi đã vinh danh hơn 250 người nhận đã thể hiện cam kết đáng kinh ngạc trong việc phục vụ người khác. Để xem Lễ kỷ niệm dịch vụ năm 2022, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.

Xem Lễ kỷ niệm dịch vụ năm 2022

Lễ kỷ niệm dịch vụ

Sự tiếp xúc

Sarah Johnson
Chuyên gia dịch vụ cộng đồng
sarah.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-5766


Tài nguyên