Giải thưởng tình nguyện và đối tác kinh doanh MCE

Gửi

Lễ kỷ niệm hàng năm của dịch vụ danh dự các sinh viên Minnetonka, phụ huynh và các thành viên cộng đồng, những người đã kiếm được một giải thưởng dịch vụ tình nguyện bằng tiền, bạc hoặc vàng của tổng thống.

Ngoài ra, chúng tôi công nhận học sinh trung học Minnetonka đã nhận được Thư ngỏ trong dịch vụ cộng đồng trong năm ngoái.


Lịch

Các 2020 Celebration của dịch vụ sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba 10 tháng 11, 2020 tại 6:30 p.m. Thông tin thêm về sự kiện này sẽ đến sớm.


Thắng cảnh đỉnh cao