Thanh niên

Hình ảnh học sinh tại một lớp học nấu ăn

Chương trình Thanh niên Giáo dục Cộng đồng Minnetonka phục vụ trẻ em từ mẫu giáo đến trung học, trước khi đến trường và sau giờ học, và vào buổi tối, cuối tuần và những ngày không đi học. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo cơ hội cho tất cả sinh viên theo đuổi đam mê, phát triển tài năng và xây dựng mối quan hệ trong một môi trường an toàn, phong phú.