Văn phòng Trường học

Những con số quan trọng

Số người tham dự: 952-401-5504

Văn phòng Y tế: 952-401-5486 (Điện thoại)

Văn phòng Y tế: 952-401-5506

(FAX)
Văn phòng chính: 952-401-5500
Vận chuyển: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ hành chính: 7 giờ .m.-4 giờ chiều.m.
  • Lớp K-5: 8:40 a.m.-3:20 chiều.m.

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên

Hướng dẫn

Từ giao lộ 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 về phía tây 7,9 dặm. Rẽ phải trên đường Eureka; đi 1/2 dặm và rẽ trái trên đường Smithtown. Sau khoảng nửa dặm, Tiểu học Minnewashta sẽ ở bên phải của bạn.

Tiểu học Minnewashta
26350 Đường Smithtown
Excelsior, MN 55331