Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Lượng khán giả: 952-401-5504

Văn phòng y tế: 952-401-5486 (Tel)

Văn phòng y tế: 952-401-5506

FAX
Văn phòng chính: 952-401-5500
Giao thông vận tải: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ làm văn phòng: 7 giờ sáng-4 giờ chiều
  • Lớp K-5:8:40 a.m.-3:20 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 Tây 7,9 dặm. Rẽ phải trên đường Eureka; đi 1/2 dặm và rẽ trái trên Smithtown Road. Sau khoảng nửa dặm, Minnewashta tiểu học sẽ ở bên phải của bạn.

Trường tiểu học minnewashta
26350 Smithtown Road
Excelsior, MN 55331