Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Lượng khán giả: 952-401-5655

Văn phòng Y tế: 952-401-5655


Văn phòng chính: 952-401-5650
Giao thông vận tải: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ làm văn phòng: 7 giờ sáng-3:30 chiều
  • Lớp K-5:8 a.m.-2:40 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 Tây 6,1 dặm, và rẽ phải vào Oak Street/Cty 19. Excelsior tiểu học là ở góc của Oak Street/County Road 19 và Hwy 7.

Trường tiểu học Excelsior
441 Oak Street
Excelsior, MN 55331