Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Lượng khán giả: 952-401-6904


Văn phòng y tế: 952-401-6905

Văn phòng chính: 952-401-6900
Giao thông vận tải: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ làm văn phòng: 7 giờ sáng-3:30 chiều
  • Lớp K-5:8 a.m.-2:40 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 Tây 3,7 dặm; rẽ về phía Bắc (phải) trên Vine Hill Road. Trường tiểu học Deephaven và Trung tâm giáo dục cộng đồng Minnetonka (MCEC) đang ở bên trái, khoảng 1,5 dặm về phía bắc trên Vine Hill Road. MCEC sẽ là tòa nhà trường đầu tiên bên trái. Deephaven Elementary là tòa nhà gạch thứ hai ở bên trái.

Tiểu học Deephaven
4452 Vine Hill Road
Deephaven, MN 55331