Chủng ngừa

Các trường của chúng tôi tham gia vào chương trình "không có ảnh, không có trường học". Tất cả học sinh được yêu cầu phải cung cấp bằng chứng chủng ngừa, hoặc tài liệu thích hợp miễn các sinh viên từ tiêm chủng như vậy, và các dữ liệu khác cần thiết để đảm bảo rằng học sinh là miễn phí từ bất kỳ bệnh truyền nhiễm, như là một điều kiện ghi danh. Nếu con bạn bị thiếu bất kỳ chủng ngừa, xin vui lòng thực hiện một cuộc hẹn với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn để có tất cả các chủng ngừa hoàn thành trước khi trường học bắt đầu.

WHO NHU CẦU VẮC XIN, KHI NÀO?

Hồ sơ chủng ngừa của con quý vị phải có trong hồ sơ với nhà trường trước khi con quý vị có thể tham dự. Khi bạn đăng ký mẫu giáo, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tiêm chủng, mẫu miễn trừ y tế hoặc mẫu đơn miễn trừ phi y tế có công chứng. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một bản sao thông tin này cho Văn Phòng Ghi Danh Học Khu khi quý vị ghi danh. Cập nhật được yêu cầu trong lớp bảy.

TIÊM CHỦNG NÀO ĐƯỢC YÊU CẦU

Để đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ em, luật tiểu bang Minnesota yêu cầu bằng chứng bằng văn bản rằng con quý vị đã được chủng ngừa bảy bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà (DTP), sởi, quai bị, rubella (MMR) và bại liệt. Trẻ em vào mẫu giáo cũng phải được chủng ngừa bệnh giãn tĩnh mạch (thủy đậu) và một loạt ba mũi chích ngừa viêm gan B.  Khi bạn đăng ký mẫu giáo, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tiêm chủng, mẫu miễn trừ y tế hoặc mẫu đơn miễn trừ phi y tế có công chứng. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một bản sao thông tin này cho Văn Phòng Ghi Danh Học Khu khi quý vị ghi danh; vui lòng gửi thông tin trước ngày 1 tháng 8.

Tải xuống hướng dẫn của Bộ Y tế Minnesota hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình của bạn vì có thể cần thêm tên lửa đẩy.

Con quý vị không thể đi học cho đến khi thông tin tiêm chủng được cập nhật. Nếu con quý vị có lý do y tế để không được chủng ngừa, cần có bản khai có chữ ký của bác sĩ hoặc phòng khám của quý vị. Các gia đình phản đối tiêm chủng phải cung cấp mẫu đơn giảm giá có công chứng. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng y tế trường học của quý vị.

CẢNH BÁO CHÚNG TÔI VỀ CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE KHÁC

Nếu con quý vị bị dị ứng, tình trạng y tế hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân và/hoặc khẩn cấp, vui lòng cho văn phòng y tế của con quý vị biết thông tin đó.


Liên kết hữu ích