Trung học cơ sở (6-8)

Nhóm trung học cơ sở

Chúng tôi tự hào về chương trình giáo dục trung học cơ sở xuất sắc của chúng tôi, được hỗ trợ bởi ý thức cộng đồng gần gũi truyền cảm hứng cho mỗi học sinh một niềm đam mê để vượt trội.

Có ba đặc điểm thiết yếu của các trường trung học cơ sở có thành tích cao:

  • Một chương trình học tập nghiêm ngặt khuyến khích sinh viên vượt quá mong đợi của chính họ
  • Một cộng đồng giống như gia đình mạnh mẽ đảm bảo mọi học sinh kết bạn mới và biết cảm giác thuộc về và hỗ trợ
  • một chương trình giảng dạy đa dạng cho phép sinh viên tự hỏi, khám phá, tạo ra và hình dung một tương lai với nhiều sở thích tiềm năng

Tại Minnetonka, chúng tôi tự hào cung cấp cho sinh viên tiếng nói và sự lựa chọn trong học tập của họ thông qua một loạt các cơ hội học tập. Chúng tôi tiếp tục mở rộng chương trình giảng dạy của mình, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho sinh viên và tăng cường sự nghiêm ngặt trong chương trình giảng dạy với sự hỗ trợ ngày càng tăng cho sinh viên.

Khoảng một nửa số sinh viên của chúng tôi được ghi danh vào chương trình tiếp tục ngâm tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Trung của chúng tôi với quyền truy cập đầy đủ vào danh dự hoặc các khóa học tăng tốc về toán học, nghệ thuật ngôn ngữ hoặc khoa học.

Chương trình khoa học tăng tốc của chúng tôi cung cấp cho sinh viên tùy chọn để hoàn thành bốn năm chương trình giảng dạy khoa học trong ba năm, cho phép họ đăng ký vào AP Vật lý vào lớp 9.

Trường trung học cung cấp cho học sinh một cơ hội phong phú để khám phá trước khi vào trường trung học. Khi bạn xem xét các dịch vụ trung học của chúng tôi, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội cho cả thách thức học tập và khám phá được dệt lại với nhau bởi một mạng lưới các mối quan hệ hỗ trợ và truyền cảm hứng.

Tìm hiểu thêm


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

MME: Hãy nói chuyện

MMW: Hãy nói chuyện