Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Lượng khán giả: 952-401-5404


Văn phòng y tế: 952-401-5404

Văn phòng chính: 952-401-5400
Giao thông vận tải: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ làm văn phòng: 7 giờ sáng-3:45 chiều
  • Lớp K-5:8:40 a.m.-3:20 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 Tây 2,5 dặm; rẽ về phía nam (trái) trên đường Cty 101; ở 2 đèn dừng, rẽ trái trên Excelsior Boulevard; rẽ phải trên Scenic Heights Drive. Ở khoảng một nửa dặm, Scenic Heights sẽ ở bên phải của bạn.

Thắng cảnh đỉnh cao
5650 Scenic Heights Drive
Minnetonka, MN 55345