Văn phòng trường học

Học sinh bên ngoài giờ ra chơi với giáo viên

Những con số quan trọng

Khán giả: 952-401-5404


Văn phòng Y tế: 952-401-5404

Văn phòng chính: 952-401-5400
Giao thông: 952-470-5366

Giờ

  • Giờ hành chính: 7 giờ sáng -3:45 chiều
  • Lớp K-5: 8:40 sáng - 3:20 chiều

Hướng dẫn

Từ giao lộ 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 về phía tây 2,5 dặm; rẽ hướng Nam (trái) trên đường Cty 101; tại đèn dừng thứ 2, rẽ trái trên Đại lộ Excelsior; rẽ phải vào Scenic Heights Drive. Ở khoảng một nửa dặm, Scenic Heights sẽ ở bên phải của bạn.

Tầm cao danh lam thắng cảnh
5650 Scenic Heights Drive
Minnetonka, MN 55345