Liên kết web cơ bản

Học sinh ghi danh vào các Trường Công lập Minnetonka có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên trực tuyến có giá trị bằng cách đăng nhập vào Schoology. Nếu bạn cần trợ giúp truy cập Schoology, vui lòng liên hệ với Chuyên gia Truyền thông Thư viện của con bạn.

Cô gái nhìn vào máy tính