Hỗ trợ học tập

CẬP NHẬT COVID-19

Mục tiêu của chúng tôi tại Minnetonka là cung cấp tất cả học sinh với sự giúp đỡ học tập mà họ cần để đạt được tiềm năng cao nhất của họ, và vì vậy chúng tôi khuyến khích học sinh tận dụng lợi thế của hệ thống hỗ trợ tại chỗ bất cứ khi nào họ cảm thấy một chút giúp đỡ có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.

Tải về lịch trình hỗ trợ học thuật

Lịch trình hỗ trợ học tập

Hoạt động sinh viên

Liên kết hỗ trợ học tập

Liên hệ

Các cuộc hẹn tư vấn MHS
952-401-5811

Laura Herbst
Điều phối viên học tập nâng cao (AP/IB)
laura.herbst@minnetonkaschools.org
952-401-5897

Phil Trout
Đại học tham tán
collegeguy@minnetonkaschools.org
952-401-5746

Nhân viên xã hội
952-401-4043

504 điều phối viên
952-401-4033

Đăng ký
952-401-5815

Thử nghiệm
952-401-5810

Transcripts & học bổng
952-401-5844


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện