Hướng dẫn về Sức khỏe và An toàn

Học khu Công lập Minnetonka cam kết cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh cho mỗi nhân viên, học sinh, phụ huynh và khách truy cập vào các tòa nhà của chúng tôi. Các hướng dẫn này xác định và giải thích các thực hành và giao thức để giúp đảm bảo rằng Học khu có một môi trường học tập an toàn và lành mạnh và giúp giảm thiểu sự lây truyền các bệnh truyền nhiễm và bệnh tật trong cộng đồng trường học của chúng ta trong năm học 2022-2023. Để hỗ trợ các gia đình của chúng tôi, khăn che mặt và bộ dụng cụ xét nghiệm COVID có sẵn trong tất cả các văn phòng trường học cho những người yêu cầu.

Học khu coi sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là các hướng dẫn hiện tại được sử dụng để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả mọi người. 

Tất cả nhân viên, học sinh, gia đình và khách thăm phải tuân thủ và tuân theo các hướng dẫn và giao thức do học khu thiết lập vì sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng chúng ta. Lãnh đạo và giám sát viên trang web sẽ tuân thủ các quy định này và hỗ trợ nhân viên, khi cần thiết.  

* Hướng dẫn có thể được cập nhật, dựa trên các khuyến nghị từ Sở Y tế Minnesota.

Mô hình hướng dẫn

Lựa chọn trực tiếp

Tất cả học sinh từ Lớp PreK-12 sẽ được học trực tiếp cho năm học 2022-23. Các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở sẽ tuân theo lịch trình sáu tiết được sử dụng trước đại dịch.  

Tùy chọn học trực tuyến TONKA ONLINE

Tất cả học sinh từ lớp K-12 đều được cung cấp tùy chọn học trực tuyến, ngoại trừ Hòa nhập Ngôn ngữ tại thời điểm này. Học sinh từ lớp 9-12 có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp thông qua tùy chọn trực tuyến này. 

Tìm hiểu thêm về E-Learning

Hướng dẫn chung về sức khỏe & an toàn

Học khu coi sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là các hướng dẫn hiện tại mà chúng tôi đã thiết lập để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả mọi người.

Liên hệ với chúng tôi

Trẻ em đi học