Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây nếu một danh sách các câu hỏi thường gặp mà chúng tôi đã biên soạn để giúp bạn quyết định xem e-learning có phải là lựa chọn phù hợp cho gia đình bạn hay không.

Chương trình toàn thời gian

Vẫn còn thắc mắc?

Nếu bạn có một câu hỏi không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Vui lòng gửi email k-8.elearning@minnetonkaschools.org hoặc gọi (952) 283-8126 cho lớp K-8; vui lòng gửi email tonkaonline@minnetonkaschools.org hoặc gọi (952) 401-4047 cho lớp 9-12.