Tin tức trường học

Không có bài đăng để hiển thị.
Sinh viên Groveland nhận giải thưởng.

Tìm hiểu thêmCâu chuyện nổi bật

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2023

Trường Minnetonka đã công bố những người được vinh danh giải thưởng cho giải thưởng Celebration of Excellence năm 2023, một chương trình giải thưởng hàng năm trên toàn học khu nhằm vinh danh một số giáo viên, nhân viên và tình nguyện viên cộng đồng xuất sắc. Sự kiện năm nay diễn ra vào thứ Năm, ngày 11 tháng Năm từ 6-8:30 tối.

Lễ kỷ niệm xuất sắc 2023

Đề cử một giáo viên, nhân viên hoặc tình nguyện viên của trường cho một trong những Giải thưởng Kỷ niệm Xuất sắc hàng năm của Trường Minnetonka. 

Các mục tiêu của Hội đồng trường 2021-22 đã hoàn thành

Mỗi năm, Hội đồng Trường Minnetonka đặt ra các mục tiêu cho khu học chánh. Các mục tiêu của Hội đồng quản trị cho năm học 2021-22 cho các Trường Công lập Minnetonka đã tập trung vào việc tối đa hóa các cơ hội và đảm bảo sự xuất sắc cho học sinh về mặt học tập, xã hội và tình cảm.