Skipper log (danh mục khóa học)

Các trường trung học Minnetonka trực tuyến Skipper đăng khóa học danh mục bao gồm các chi tiết về mỗi khóa học. Dưới đây là một số ghi chú hữu ích:

  • Hãy tìm một danh sách khóa học có in (PDF) trên mỗi trang bộ phận. Bạn cũng có thể đánh giá các chương trình giảng dạy được cung cấp bởi một số phòng ban.
  • Tải về đăng ký kế hoạch Worksheet và tải nó lên để có khả năng để bắt đầu các khóa học lập bản đồ cho năm tới.
  • Như mọi khi, nếu bạn có thắc mắc về kế hoạch học tập trung học của bạn và các mục tiêu sau đại học, xin vui lòng xem của bạn MHS cố vấn hoặc cao đẳng Phil Trout trong các trường cao đẳng và Trung tâm nghề nghiệp.

Video hướng dẫn: làm thế nào để sử dụng đăng nhập Skipper

Minh họa trường trung học Minnetonka

Phục vụ sinh viên tốt và tạo cảm hứng cho họ đạt được mức độ cao nhất của cá nhân và thành tích học tập là bản chất của quest của chúng tôi là một trường trung học đẳng cấp thế giới. Hướng tới kết thúc, tất cả các kinh nghiệm học tập, chương trình giảng dạy, chương trình bổ sung, cơ hội làm giàu, các mô hình nhân sự, thiết kế cơ sở và cách sử dụng, và các hoạt động đồng ngoại khóa sẽ hỗ trợ thành công của học sinh và học tập suốt đời.

— Minnetonka trường Ban tầm nhìn

Tiêu chuẩn học thuật

Các trường công lập Minnetonka tuân thủ các tiêu chuẩn học tập do sở giáo dục Minnesota (MDE) phát triển.

Xem tiêu chuẩn học thuật của MDE