Người học tiếng Anh (EL)

Chương trình học tiếng Anh

Học khu Minnetonka cung cấp một chương trình giáo dục để đáp ứng nhu cầu của học sinh là Học sinh Anh ngữ từ lớp K-12. Chương trình này đề cập đến hai lĩnh vực: tiếp thu ngôn ngữ và điều chỉnh văn hóa.

Chương trình Người học tiếng Anh (EL) đôi khi có thể được gọi là Chương trình Người học Tiếng Anh hoặc Chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai. Ngôn ngữ là một công cụ thiết yếu để giao tiếp và đáp ứng các nhu cầu học tập và cá nhân. Nhân viên của bộ phận EL thúc đẩy sự hiểu biết có ý nghĩa về tiếng Anh Mỹ và tôn trọng tất cả các ngôn ngữ và văn hóa bằng cách tạo điều kiện cho lớp học và thành công cá nhân.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm học tập phù hợp cho mọi học sinh EL với sự cân nhắc đến trình độ ngôn ngữ đầu tiên của mỗi học sinh, khả năng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật và xã hội, và sự sẵn sàng đi học.

Chương trình EL của Minnetonka có kế hoạch Chương trình Giáo dục Hướng dẫn Ngôn ngữ (LIEP) có sẵn theo yêu cầu.

Tổng quan về Minnetonka EL

  • Khoảng 180 học sinh toàn quận (100 tiểu học, 80 trung học cơ sở).
  • Học sinh đến từ những gia đình nói hơn 40 ngôn ngữ khác nhau.
  • Các ngôn ngữ hàng đầu khác ngoài tiếng Anh ở Minnetonka bao gồm: Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Somali, Campuchia (Khmer) và Ả Rập.

Tài nguyên EL


Sự tiếp xúc

Anna Bjork
Trường trung học cơ sở Minnetonka phía đông
anna.bjork@minnetonkaschools.org

Ellie Langlas
Trường trung học cơ sở Minnetonka phía Tây
Tiểu học Minnewashta
mary.langlas@minnetonkaschools.org

Heather Daldoul
Trường Tiểu học Clear Springs và MCEC
heather.daldoul@minnetonkaschools.org

Maura Devanie
Trường tiểu học Deephaven
maura.devanie@minnetonkaschools.org

Chelsea Jordan
Trường trung học Minnetonka
chelsea.jordan@minnetonkaschools.org

Eunju Kim
Trường tiểu học Groveland
eunju.kim@minnetonkaschools.org

Megan Mlekoday
Tiểu học Scenic Heights
megan.mlekoday@minnetonkaschools.org

Jayna Rafferty
Tiểu học Excelsior
Chủ tịch bộ phận
jayna.rafferty@minnetonkaschools.org

Kristyn La Mã
Trường trung học Minnetonka
kristyn.roman@minnetonkaschools.org

Nhân viên phụ trách cấp huyện

Debra đen
debra.black@minnetonkaschools.org

Tami Braiedy
tami.braiedy@minnetonkaschools.org

Carrie Carns
carrie.carns@minnetonkaschools.org

Kelly Connelly
kelly.connelly@minnetonkaschools.org

Tafat Ostfield
tafat.ostfield@minnetonkaschools.org