Truyền thông

Hiệu trưởng Pete Dymit
17000 Lake Street mở rộng
Minnetonka, MN 55345

Giờ: 9:15 a.m.-3:55 PM
Điện thoại: 952-401-5200
Điện thoại: 952-401-5268

Minnetonka trường trung học phía đông Sự kiện
Thông thường Sense 2021

Chúng tôi là một trường phổ biến chứng nhận Sense cho công dân kỹ thuật số bởi Common Sense Media

2019 NAMM Award

Được NAMM công nhận cho sự cam kết xuất sắc của chúng tôi về giáo dục âm nhạc

99%

99% của cha mẹ tỷ lệ giáo dục được cung cấp bởi khu học chánh Minnetonka là tuyệt vời hoặc tốt

94%

94% phụ huynh cho chúng tôi biết cộng đồng của chúng tôi nhận được một giá trị tốt từ đầu tư của mình tại các trường công lập địa phương

Lịch học

Xem sự kiện MME, cũng như các sự kiện quận. Lịch mới cho phép bạn nguồn cấp dữ liệu sự kiện vào lịch cá nhân của bạn và cũng có thể thiết lập cảnh báo cho các sự kiện đặc thù mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Xem lịch

    Đang tải từ Vimeo...