Chương trình học nâng cao

Quận của chúng tôi sử dụng một chuyên gia học tập tiên tiến (AL) toàn thời gian tại mỗi trường tiểu học. Điều phối viên học tập nâng cao dẫn dắt các chương trình điều tra cánh và độc lập ngoài việc giảng dạy và phục vụ như một nguồn lực cho các giáo viên lớp học thông thường.

Học tập nâng cao cung cấp các chương trình và dịch vụ sau đây cho sinh viên và giáo viên tiểu học.

Nâng cao chương trình học tập làm giàu

Liên hệ

Không có
Giám đốc học nâng cao
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện