Capstone

Các cao cấp Capstone dự án cung cấp cho sinh viên cơ hội để áp dụng và tham gia trong hai tuần, ngoài trường kinh nghiệm vào cuối năm cao cấp của họ. Người cao niên đủ điều kiện có thể chọn khám phá một lĩnh vực nghề nghiệp, Dịch vụ công việc, hoặc một dự án quan tâm bằng cách làm việc với một cố vấn trong một môi trường học tập độc đáo, thực thế giới bên ngoài ranh giới của trường học truyền thống. Trải nghiệm này được thiết kế để truyền cảm hứng cho người cao niên khám phá những khát vọng của mình trong khi tăng cường kinh nghiệm giáo dục tại trường trung học Minnetonka.

Xem điều kiện & cam kết

Ba cơ hội

Học sinh sẽ có một kinh nghiệm hai tuần, ngoài trường và có thể lựa chọn:

 • Thực tập/việc làm shadowing
 • Dự án dịch vụ
 • Nghiên cứu độc lập

Mục tiêu

Thông qua các dự án cao cấp Capstone, học sinh có thể:

 • Cá nhân hóa việc học của họ
 • Trở nên đắm mình trong một lĩnh vực quan tâm
 • Mở rộng suy nghĩ của họ vượt ra ngoài lớp học
 • Khám phá một lĩnh vực nghề nghiệp để đạt được những hiểu biết về bản chất thực sự của công việc
 • Phát triển và làm phong phú độc lập, tự túc và sáng tạo
 • Đạt được tài liệu tham khảo có giá trị cho tương lai
 • Tương tác trong một thế giới người lớn
 • Hiện mình trong một tình huống phỏng vấn
 • Phát triển hoặc làm giàu kỹ năng xã hội chuyên nghiệp

Kết quả

Hầu hết các sinh viên sẽ đến từ các cao cấp Capstone dự án với sự nhiệt tình mới. Một số sẽ tinh chỉnh lợi ích của họ. Một số có thể thay đổi kế hoạch của họ cho tương lai. Không có vấn đề kết quả, tham gia vào các cao cấp Capstone dự án có thể rất có lợi.

Đang tải từ Vimeo...
Capstone 2019 sinh viên
Capstone logo

Về Capstone


Liên hệ

Của Briana Wilson
Giám đốc chương trình Capstone
briana.wilson@minnetonkaschools.org


Lịch Capstone cao cấp | Mùa xuân 2021

Thứ sáu, Tháng tư 16
Ngày đến hạn nộp đơn

Thứ sáu, Tháng năm 21
Ngày cuối cùng của trường cho học sinh capstone cao cấp

24 tháng 5 - 4 tháng 6
Giai đoạn dự án Capstone cao cấp

Thứ sáu, Tháng sáu 4
Sự kiện đỉnh cao

7 tháng 6 đến 8 tháng 6
Người cao niên Phục vụ

Ngày 09 tháng 6
Khai giảng năm 2021