Capstone

Dự án Capstone cao cấp cung cấp cho sinh viên cơ hội nộp đơn và tham gia trải nghiệm hai tuần, ngoài trường vào cuối năm cuối cấp. Những người cao niên đủ điều kiện có thể chọn khám phá một lĩnh vực nghề nghiệp, công việc dịch vụ hoặc một dự án quan tâm bằng cách làm việc với một người cố vấn trong một môi trường học tập độc đáo, thực tế bên ngoài ranh giới của trường học truyền thống. Trải nghiệm này được thiết kế để truyền cảm hứng cho học sinh cuối cấp khám phá nguyện vọng của họ trong khi nâng cao trải nghiệm giáo dục tại trường trung học Minnetonka.

Xem tính đủ điều kiện & cam kết

Ba cơ hội

Sinh viên sẽ có trải nghiệm một tuần, ngoài khuôn viên trường và có thể chọn:

 • Thực tập/ Việc làm Shadowing
 • Dự án Dịch vụ
 • Nghiên cứu độc lập

Mục tiêu

Thông qua dự án Senior Capstone, sinh viên có thể:

 • Cá nhân hóa việc học của họ
 • Đắm chìm trong một lĩnh vực quan tâm
 • Mở rộng suy nghĩ của họ vượt ra ngoài lớp học
 • Khám phá một lĩnh vực nghề nghiệp để có được cái nhìn sâu sắc về bản chất thực sự của công việc
 • Phát triển và làm phong phú thêm sự độc lập, tự chủ và sáng tạo của họ
 • Đạt được các tài liệu tham khảo có giá trị cho tương lai
 • Tương tác trong một thế giới người lớn
 • Thể hiện bản thân trong một tình huống phỏng vấn
 • Phát triển hoặc làm phong phú thêm các kỹ năng xã hội chuyên nghiệp

Kết quả

Hầu hết sinh viên sẽ rời khỏi Dự án Capstone cao cấp với sự nhiệt tình mới. Một số sẽ tinh chỉnh lợi ích của họ. Một số có thể thay đổi kế hoạch của họ cho tương lai. Bất kể kết quả là gì, việc tham gia vào Dự án Capstone cao cấp có thể rất có lợi.

Tải từ Vimeo...
Sinh viên Capstone 2019
Capstone Logo

Giới thiệu về Capstone


Sự tiếp xúc

Amy Livorsi
Giám đốc Chương trình Capstone
amy.livorsi@minnetonkaschools.org


Lịch Capstone cao cấp | Mùa xuân năm 2023

Thứ sáu, ngày 24 tháng 2
Ngày đến hạn nộp đơn

Thứ sáu, ngày 19 tháng 5
Ngày cuối cùng của năm học dành cho học sinh capstone cao cấp

22 tháng 5- tháng 6, 5
Giai đoạn dự án Senior Capstone

Thứ hai, ngày 5 tháng 6
Sự kiện đỉnh cao

Ngày 6 tháng Sáu–ngày 7 tháng Sáu
Người cao niên phục vụ

Tháng Sáu 8
Khai giảng khóa 2023