Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka

Đang tải từ Vimeo...

Hội nghị chuyên đề ảo nghiên cứu Minnetonka 2021

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka 2021 sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 2 tháng 6. Thông tin thêm để làm theo vào cuối tháng hai.

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka là một sự kiện hàng năm giới thiệu nghiên cứu sinh viên. Chương trình nghiên cứu này kết nối sinh viên tăng tốc với các đối tác trong ngành và cố vấn học tập, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu cá nhân của họ. 

Xem các dự án sinh viên trong quá khứSinh viên blog

Tìm hiểu thêm từ các nhà nghiên cứu sinh viên thông qua "Beyond The Glass", các Minnetonka nghiên cứu sinh blog.

Đọc blog của sinh viên của chúng tôi "ngoài Glass"


Liên hệ

Kim Hoehne
Giám đốc nghiên cứu Minnetonka
kimberly.hoehne@minnetonkaschools.org

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện