Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka

Tải từ Vimeo...

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka 2022

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka 2022 sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 1 tháng 6 tại Minnetonka High School Commons.

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Minnetonka là một sự kiện thường niên giới thiệu nghiên cứu của sinh viên. Chương trình nghiên cứu này kết nối sinh viên tăng tốc với các đối tác trong ngành và cố vấn học thuật, thúc đẩy sự hợp tác trong các nghiên cứu cá nhân của họ. 

Xem dự án của sinh viên

Dự án trình bày sinh viên

Logo nghiên cứu

 


Blog sinh viên

Tìm hiểu thêm từ các nhà nghiên cứu sinh viên thông qua "Beyond the Glass", blog sinh viên Minnetonka Research.

Đọc blog sinh viên của chúng tôi "Beyond the Glass"


Sự tiếp xúc

Kim Hoehne
Giám đốc Nghiên cứu Minnetonka
kimberly.hoehne@minnetonkaschools.org

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

Hãy nói chuyện