Dịch vụ trường trung học

Trường công lập Minnetonka là dành riêng để đáp ứng nhu cầu học tập độc đáo, cá nhân của mỗi học sinh.

Nâng cao học tập cung cấp các chương trình và dịch vụ sau đây cho học sinh trung học và giáo viên.


Liên hệ

Không có
Giám đốc học nâng cao
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

MME: Hãy nói chuyện

MMW: Hãy Talk

HOẠT động học thuật

Các trường trung học Minnetonka thường cung cấp một số hoạt động học tập bao gồm:

  • Giải toán học lục địa
  • Điểm đến ImagiNation
  • Kiến thức Bowl
  • Câu lạc bộ toán học
  • Câu lạc bộ Minecraft
  • Olympic Khoa học
  • Đội ngũ phát biểu

Kiểm tra các trang web trường trung học cho một danh sách hiện tại của các hoạt động làm giàu.