Dịch vụ trung học cơ sở

Trường công lập Minnetonka được dành riêng để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân, độc đáo của mỗi học sinh.

Advanced Learning cung cấp các chương trình và dịch vụ sau đây cho học sinh trung học cơ sở và giáo viên.


Sự tiếp xúc

Diane Rundquist
Giám đốc Advanced Learning
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

MME: Hãy nói chuyện

MMW: Hãy nói chuyện

Hoạt động học thuật

Các trường trung học Minnetonka thường cung cấp một số hoạt động học tập bao gồm:

  • Giải toán lục địa
  • Hình ảnh đích
  • Bát kiến thức
  • Câu lạc bộ Toán học
  • Câu lạc bộ Minecraft
  • Olympic Khoa học
  • Nhóm phát biểu

Kiểm tra các trang web của trường trung học để biết danh sách các hoạt động làm giàu hiện tại.