Thời thơ ấu

Bốn đứa trẻ ngồi trên băng ghế bên ngoài

Nhiều năm nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ quan trọng giữa giáo dục mầm non và kết quả học tập sau này. Nếu chúng ta muốn tối đa hóa tiềm năng thành công của mỗi học sinh, điều bắt buộc là chúng ta phải có cơ hội học tập sớm mạnh mẽ cho những học sinh nhỏ tuổi nhất và gia đình của họ.

Chúng tôi vô địch và mô hình hóa E-12, thay vì cách tiếp cận K-12 truyền thống, để giáo dục trẻ em. Chúng tôi kết nối với phụ huynh và con cái của họ càng sớm càng tốt. Thông qua Giáo dục Gia đình Trẻ nhỏ, chúng tôi giúp phụ huynh phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nuôi dưỡng tương lai thành công của con cái họ.

Khi chúng ta đoàn kết, gia đình và nhà trường, để hỗ trợ mỗi và mọi trẻ em, thành công sẽ phát triển cho tất cả trẻ em.

Tìm hiểu thêm


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

Hãy nói chuyện