Cuộc sống sinh viên

Hãy tham gia

Có nhiều cách để tham gia vào trường trung học Minnetonka. Chúng tôi cung cấp nghệ thuật, điền kinh và một plethora của các chương trình làm giàu. Dù bạn sở thích, có một hoạt động cho bạn!

Học

Bạn đang tìm trợ giúp với iPad của bạn? Không thể quyết định những lớp học để đăng ký? Bạn muốn biết những thử nghiệm được sắp lên? Khám phá phần này để có câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều hơn nữa.

Các bước tiếp theo

Cố gắng tìm ra cuộc sống của bạn sau khi trường trung học? Dừng chân bởi trường cao đẳng và Trung tâm nghề nghiệp! Họ cung cấp tài nguyên và tư vấn về tất cả các tùy chọn sau trung học của bạn.

Hoạt động sinh viên