PTA

Scenic Heights PTA Mission & mục tiêu

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của The Scenic Heights PTA là cung cấp cho các tình nguyện viên và tài trợ bổ sung cho các giáo viên và nhân viên của trường tiểu học Scenic Heights để nâng cao trải nghiệm giáo dục của mỗi học sinh. Thông qua các sự kiện đặc biệt, gây quỹ và các chương trình làm giàu của chúng tôi, PTA phấn đấu để trở thành một đối tác với trường học và cộng đồng của chúng tôi.

MỤC TIÊU

 • Cải thiện mức độ tham gia của phụ huynh trong tất cả các lĩnh vực của trường
 • Tạo cảm giác cộng đồng lớn hơn tại Scenic Heights
 • Tiếp tục hỗ trợ giáo viên và nhân viên của chúng tôi cả trong lớp học và cộng đồng như một toàn bộ
 • Giáo dục phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện và tham gia vào cộng đồng Scenic Heights
 • Thông báo cho gia đình chúng tôi về vai trò của PTA và những lợi ích mà chúng tôi cung cấp
 • Giao tiếp thường xuyên với gia đình của chúng tôi về các sự kiện sắp tới và cơ hội tình nguyện

PTA LÀ GÌ?
Dưới đây là thông tin về các chương trình mà PTA hỗ trợ tại Scenic Heights. Đây là tất cả những điều mà đến trực tiếp ra khỏi ngân sách PTA hàng năm. Chúng không được cung cấp bởi học khu.

 • Trung tâm học tập ngoài trời tự nhiên
  • Mỗi lớp học thăm OLC ba lần trong năm với một Three Rivers District tự nhiên hàng đầu mỗi phiên
 • Chương trình văn hóa nghệ thuật-chuyến đi thực tế để chơi tại nhà hát trẻ em và sân khấu kịch; Các tác giả tham quan
 • Lớp học hỗ trợ-PTA quỹ mà đi trực tiếp đến các lớp giáo viên '
 • Hỗ trợ trung tâm phương tiện bao gồm sách mới và làm mới
 • Đánh giá cao nhân viên - cung cấp các bữa ăn trong các hội nghị, tôn vinh tất cả các nhân viên trong các sự kiện tuần lễ đánh giá cao khác nhau với các thẻ đánh giá cao
 • Giáo dục phụ huynh-tiếp cận các sự kiện và diễn giả của các quận được cung cấp tại PTA
 • Nghệ thuật phiêu lưu
  • Một chương trình tri ân nghệ thuật chạy cùng với viện nghệ thuật Minneapolis được trình bày trong các lớp học mỗi tháng bởi các tình nguyện viên cha mẹ
 • Bravo chương trình âm nhạc
  • Một chương trình tri ân âm nhạc được trình bày hàng tháng trong các lớp học của cha mẹ
 • Nhiều sự kiện cộng đồng như Show tài năng, hội chợ Imagination, tuần lễ văn hóa thế giới và Spring fling