Ngâm Tây Ban Nha

Táo 4 Giáo viên

Apples for the Teacher

Spanish Games

Thao túng ảo

Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales

Skills: Counting, Geometry, Patterning, Problem SolvingColerin Colorado

Colerín Colorado

Bilingual site for parents and educators (can be viewed in Spanish or English)

Chào thế giới

 

Chào thế giới

Skills: Early Literacy

 Trung tâm Xóa mù chữ

Trung tâm Xóa mù chữ

Skills: Letters, Letter Sounds, Colors, Numbers, ShapesThẻ flash Tây Ban Nha

Thẻ flash Tây Ban Nha

Skills: Spanish Vocabulary

StoryPlace

Storyplace

La Biblioteca Pre-escolar

Cô gái nhìn vào máy tính