Tiếng Tây Ban Nha Immersion

Táo 4 giáo viên

Táo cho giáo viên

Tây Ban Nha tầm

Các thao tác ảo

Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales

Kỹ năng: đếm, hình học, patterning, giải quyết vấn đềCủa colerin Colorado

Colerín Colorado

Trang web song ngữ cho phụ huynh và giáo dục (có thể được xem bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc Anh)

Chào thế giới

Chào thế giới

Kỹ năng: đọc viết sớmHoughton Mifflin Eduplace tài nguyên

Ở Houghton Mifflin

Tài nguyên chương trình và phần mở rộng eduplace

Trung tâm đọc viết

Trung tâm đọc viết

Kỹ năng: thư, âm thanh chữ, màu sắc, số, hình dạngTiếng Tây Ban Nha Flash Cards

Tiếng Tây Ban Nha Flash Cards

Kỹ năng: từ vựng tiếng Tây Ban Nha

Đường StoryPlace

Đường storyplace

La Biblioteca Pre-escolar