Những câu hỏi thường gặp


Các câu hỏi chungĐiều kiện câu hỏiCâu hỏi về biên giớiCâu hỏi về lệ phí

Chúng tôi đánh giá một khoản phí vận chuyển cho dịch vụ xe buýt cho tất cả học sinh trường công và tư, những người cư trú trong vòng hai dặm của trường họ tham dự. Bởi vì xe buýt trường học là cách an toàn nhất để đến và đi từ trường, tất cả các gia đình được khuyến khích để đăng ký dịch vụ xe buýt. Các gia đình có thể đăng ký và thanh toán phí trực tuyến .