Các câu hỏi thường gặp


Câu hỏi chungCâu hỏi đủ điều kiệnCâu hỏi ranh giớiCâu hỏi về lệ phí

Chúng tôi đánh giá phí vận chuyển dịch vụ xe buýt cho tất cả học sinh trường công lập và tư thục cư trú trong vòng hai dặm từ trường mà họ theo học. Bởi vì xe buýt trường học là cách an toàn nhất để đến và đi từ trường, tất cả các gia đình được khuyến khích đăng ký dịch vụ xe buýt.