Các câu hỏi thường gặp

Trẻ hào hứng học tập đi dọc hành lang trường Minnetonka

Tìm hiểu thêm

Liên hệ Kế toán Sinh viên

Họ của học sinh A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Họ của học sinh M-Z:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Giờ hành chính
8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Số fax: 952-401-5092

Địa chỉ gửi thư:
Đăng ký học sinh trường Minnetonka
5621 Quận Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*Xin lưu ý, để lên lịch tham quan, bạn có thể gọi trực tiếp cho trường quan tâm hoặc điền vào mẫu đơn tham quan của chúng tôi.

Thông tin bổ sung

Chính sách tuyển sinh mở
Chính sách # 509, Ghi danh Học sinh Không cư trú của Học khu.

Giao thông vận tải
Phương tiện đi lại chỉ được cung cấp trong ranh giới của Học khu Minnetonka. Học sinh ghi danh mở có thể sử dụng phương tiện đi lại trong học khu tại một trạm xe buýt hiện có trong Học khu. Đăng ký thông qua văn phòng Giao thông vận tải.

Thông điệp từ Giám đốc Học khu
Đọc một thông điệp từ Giám đốc Học khu Peterson cho các gia đình trong học khu về Ghi danh Mở.