Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi mong muốn hỗ trợ nhân viên và nhân viên tương lai!
 

Michael Cyrus headshot

Tiến sĩ Michael Cyrus
Giám đốc điều hành của Nhân sự
952-401-5015
michael.cyrus@minnetonkaschools.org

 • Giám sát của bộ phận nhân sự tổng thể và chức năng
 • Phát triển các chính sách và thủ tục nguồn nhân lực
 • Tuyển dụng và thuê mướn giảng dạy và nhân viên hành chính
 • Quan hệ lao động với Minnetonka Hiệp hội giáo viên, Minnetonka Hiệp hội các quản trị viên, Minnetonka Hiệp hội các hiệu trưởng và hệ thống thông tin Minnetonka Hiệp hội (MISA)
 • Liên hệ chính cho nhân viên quan hệ và vấn đề bảo mật dữ liệu
 • Điều phối viên nhân quyền của học khu và điều phối viên tiêu đề IX 
Hút thuốc

Robyn Klinker
Điều phối viên nhân sự
952-401-5016
robyn.klinker@minnetonkaschools.org

 • Tuyển dụng và thuê mướn các dịch vụ văn thư, giám sát, dinh dưỡng, giáo dục cộng đồng và công nghệ
 • Quan hệ lao động với hội nhân viên trường Minnesota (nhân viên paraprofessional) và quận 276 nhân viên văn phòng giáo dục (thư ký)
 • Phát triển và bảo trì hệ thống thông tin nguồn nhân lực
 • Liên hệ chính cho các vấn đề thất nghiệp và chương trình hỗ trợ nhân viên
 • Liên hệ thứ cấp cho quan hệ nhân viên và vấn đề bảo mật dữ liệu
Sandy Souba

Cát Souba
Chuyên gia nhân sự
952-401-5008
sandy.souba@minnetonkaschools.org

 • Chức năng tuyển dụng và thuê mướn cho các vị trí giáo viên
 • Thay đổi tăng trưởng và làn đường chuyên nghiệp cho giáo viên
 • Chuẩn bị và phân phối các hợp đồng giáo viên
 • Hỗ trợ cho lá giáo viên vắng mặt
 • Duy trì hệ thống thông tin nhân lực giáo viên
 • Hỗ trợ cho giấy phép giáo viên mới
Amy Hillstrom

Amy Hillstrom
Trợ lý hành chính nhân sự
952-401-5014
amy.hillstrom@minnetonkaschools.org

 • Lập lịch thông tin chung và cuộc hẹn
 • Phối hợp các vị trí giáo viên
 • Liên hệ chính cho ủy quyền làm việc và các vấn đề thị thực
Không có

Ger Murphy
Kỹ thuật viên nhân sự
952-401-5031
geri.murphy@minnetonkaschools.org

 • Duy trì giáo viên dự trữ và hệ thống gọi thay thế paraprofessional
 • Cung cấp hướng cho giáo viên dự trữ mới và nhân viên thay thế para và văn thư
 • Cung cấp hỗ trợ văn thư cho bộ phận nhân sự
Khu học chánh Minnetonka