Ngoài những điều cơ bản

Khu học chánh Minnetonka

Bài học cuộc sống với một giáo viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp

Hãy xem các video này để biết một số mẹo nhanh về cách điều hướng thời gian căng thẳng. Kathy Larson là một giáo viên trong học khu của chúng tôi, người có bằng đại học và sau đại học về tâm lý học và giáo dục tiểu học. Cô ấy là một giáo viên được Hội đồng Quốc gia chứng nhận, đồng thời là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, thanh niên, phụ huynh và gia đình được chứng nhận và luôn sẵn sàng trợ giúp!