Hồ sơ trường học

Trường trung học Minnetonka (MHS) là một trường trung học có hiệu suất cao, phục vụ học sinh lớp 9 đến 12. Nằm trong một cộng đồng ngoại ô, một trường trung học, MHS là soái hạm của học khu Minnetonka, được công nhận là một quận xuất sắc của bộ giáo dục Hoa Kỳ.

Hồ sơ trường MHS bao gồm điểm kiểm tra, mô tả chương trình, phân phối GPA và danh sách toàn diện cho thấy lớp học của trường đại học 2019 ghi danh và số lượng tham dự.


Tải về 2019-20 hồ sơ trường

 

 

Liên hệ

Phil Trout, đại học tham tán
Phil.Trout@minnetonkaschools.org
952-401-5746