Hoạt động

Luôn có điều gì đó xảy ra tại trường công lập Minnetonka!

Học sinh có thể gặp gỡ những người bạn mới, học những kỹ năng mới, giữ sức khỏe và tham gia vào cộng đồng trường học của họ. Các hoạt động đều theo mùa và liên tục trong suốt năm học. Ngoài ra, học sinh có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi lành mạnh và thành công trong học tập khi họ cảm thấy kết nối với trường.

Tiêu đề thể thao MHS