Đối với sinh viên hiện tại

Bắt đầu

Kỳ vọng tham dự cho Tonka Online (K-8)

Giáo viên có thể yêu cầu học sinh có mặt trong Google Meet của họ trong một phần hoặc toàn bộ thời gian học. Có mặt như thế nào đối với sinh viên Tonka Online?

Tải xuống Hướng dẫn tham dự và Thủ tục cho Lớp K-8 (pdf)

Danh sách nguồn cung cấp

Lưu ý: Không có danh sách cung cấp trường học cho học sinh trung học (lớp 9-12). Học sinh có thể quyết định những công cụ nào họ cần để học tập và tổ chức.

2022-23 Sổ tay Phụ huynh &Học sinh

Đến sớm.

Yêu cầu tốt nghiệp

Các câu hỏi thường gặp

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để nhận câu trả lời nhanh cho các câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn có một câu hỏi không được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Vui lòng gửi email k-8.elearning@minnetonkaschools.org hoặc gọi (952) 283-8126 cho lớp K-8; vui lòng gửi email tonkaonline@minnetonkaschools.org hoặc gọi (952) 401-4047 cho lớp 9-12.

Hỗ trợ sinh viên

Tonka Online được dành riêng để đảm bảo sự thành công của con bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm hỗ trợ học tập, có câu hỏi về yêu cầu chương trình hoặc gặp phải vấn đề công nghệ, Học khu ở đây để cung cấp trợ giúp.

Truy cập trang Hỗ trợ Sinh viên của chúng tôi để tìm thông tin liên lạc cho nhân viên hỗ trợ trên toàn học khu.